užlyginti

užlyginti
užlýginti tr. 148 padaryti lygų paviršių: Duobė dar neužlýginta Ėr. | refl.: Tiek šoko [jaunimas], kad duobės gryčioj užsilýgino Jnšk. \ lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; prilyginti; sulyginti; užlyginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užlyginti — užlýginti vksm. Užlýginti duõbę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplyginti — tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti rš. Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo rš. Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus rš. Aplyginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyginti — K 1. tr. padaryti lygų: Nelygų galą rąsto atlygink J. Reikia stiklo galą atlyginti Ėr. 2. tr. lygiai nustatyti, sureguliuoti (svarstykles): Svarstyklės atlygintos puikiausiai Ėr. 3. tr., intr. Sch107, Lp, Skr užmokėti, atsiteisti: Už sužeidimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlyginti — 1. tr. J, BŽ83 padaryti lygų paviršių: Išlyginsim kelius, užsėsime laukus, gimtasis židinys bus vėl jaukus S.Nėr. Klonius išlygintumbime, o paskui žolėmis geroms užsėtumbime K.Donel1. Peilis toks iškapotas, reik ašmenis išlyginti Plt. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištaisyti — ištaisyti; Q8, H158, R41, MŽ55, Sut, I, N, M, L, LL203 1. tr. NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, padaryti vėl tinkamą naudotis: O grioviukas koks, matai, ka priauga – turi ištaisyt aną, turi grantį (skaldą) nupilt Škn. Kilimą ištaisiaũ (išvaliau) – kaip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirmgrauža — kir̃mgrauža sf. (1), kirmgraužà (3b) J, Kv, Šv 1. zool. kirminėlis, vabalėlis, kuris graužia medį, kinivarpa: Kir̃mgraužos išgraužė medžius, dabar nėkam nebtinka Užv. Medžio auliūse liuobė[jo] būti kirmėlės, kirmgraužomis vadinamos, kurios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • loma — 1 lomà sf. (4) 1. R, MŽ358, Krkl, Gr, Ar, Trs, Slk įdubęs žemės plotas, slėnys, klonis: Buvo susiginęs gyvulius į lõmą, dėl to ir nematėme Br. Pavasarį žolė pirmiausia pradeda atsirasti pievų lomosè – tenai užvėja ir žolė patręšta dumblu Plv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lyginti — ( yti), ina, ino K 1. tr. SD320 daryti lygų paviršių, šalinti nelygumus: Jis lygina kurmarausius ant pievos J. Pievą [išknaisiotą] lyginu OG332. Lygintas akmuo NdŽ. Paėmęs šakę, lygink gyvolius (mėšlą gyvulių tvarte) Dov. | refl.: Kẽlias jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulyginti — tr. 1. padaryti lygų paviršių: Dirvas nulyginkime valkėmis rš. Nulygink medį, kur nelygus J. Su skliutu tai medžius nulygina Snt. 2. padaryti lygų su žemės paviršiumi: Visą zabudovą ugnis nulygino Vrnv. ^ Kuprota boba visus laukus nulygina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palyginti — tr. 1. K, J, Vdk padaryti kiek lygesnį paviršių: Lenkėtas dirvas reikia palyginti rš. Pirma palyginsu karves (mėšlą po karvėmis tvarte), paskuo pasikreiksu Šts. | refl. tr.: Piemuo pasilygina, pasigirdo [gyvolius] Šts. 2. refl. sustoti į vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”